+380 (68) 717 17 17 +380 (44) 223 17 17
+380 (68) 717 17 17 +380 (44) 223 17 17

Публичная оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТИ НА КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПРОКАТ АВТОМОБІЛЯ

Вказаний договір публічної оферти адресовано Наймодавцем будь-якій дієздатний фізичній особі,

що відповідає вимогам даного договору та бажає стати Наймачем та/або Користувачем сервісу.

1. Терміни

Прокат авто – послуга короткострокового прокату автомобіля, що включає автомобіль, податки,

шини по сезону, вартість мийки автомобіля та вартість пального автомобіля у певних тарифах.

Наймодавець– юридична особа, фізична особа - підприємець, що оформлює договір та отримує

платежі за прокат автомобіля.

Працівник, уповноважена особа Наймодавця – особа, що працює у Наймодавця (спiвробiтник),

або особа, уповноважена Наймодавцем на представництво інтересів, виконання певних функцій

та задач. До даних осіб можуть належати працівники, представники по довіреності, інші суб’єкти,

що мають договірні правовідносини із Наймодавцем з відповідними повноваженнями.

Користувач – фізична особа, що користується сайтом.

Багато прав Наймача та Користувача є тотожними.

Наймач – фізична особа, що користується автопрокатом, Наймач є завжди авторизованим

Наймачем, випадки відмінності між Наймачем та Авторизованим Наймачем можуть існувати

тільки на стадії «схвалення» Наймача. Наймач є Користувачем та повністю поглинає даний термін,

так як після надання всіх документів та «схвалення», Користувач отримує права та обов'язки

Наймача. Наймач повністю поглинає поняття Наймач - юридична особа.

Наймач юридична особа – юридична особа, що уклала додаткову угоду у письмовому вигляді,

разом із тим до вказаної угоди додані ці умови. Працівники, клієнти, Наймача юридичної особи є

Наймачами та мають довіреність на користування сервісом від імені Наймача юридичної особи.

Обліковий запис – сукупність даних про Наймача, що містяться в електронній системі на сервері,

як платіжні реквізити, дані паспорту, водійського посвідчення, інше. До яких має право доступу

Наступний Наймач – Наймач, що отримує автомобіль, після іншої особи, що користувалася

автомобілем.

ПДР – чинні правила дорожнього руху України, що затверджені постановою Кабінету Міністрів

України та обов’язкові до виконання.

ДТП – дорожньо-транспортна пригода, обставини визначені Правилами дорожнього руху України

та при яких завдано шкоди автомобілю та/або майну та/або життю та здоров’ю людей.

Випадок пошкодження – обставини при яких автомобілю, третім особам, іншим транспортним

засобам, речам, завдано збиток та пошкодження. Вказані обставини можуть розцінюватися як

випадок по якому може бути сплачено страхове відшкодування у випадку вчинення певних

послідовних дій, таких як реєстрація в поліції, проходження контролю на наявність алкоголю у

водія, тощо. Випадок пошкодження поглинає поняття ДТП, якщо таке ДТП зареєстровано

відповідно до вимог законодавства, цього Договору та/або умов страхування.

Франшиза/обмеження відповідальності – сума, що обмежує відповідальність

Користувача/Наймача у випадку настання випадку пошкодження та належної фіксації даного

випадку компетентними органами згідно вимог та умов чинного законодавства, даного Договору

та Наймодавця.

Бронювання – сукупність дій, що вчиняється Користувачем/Наймачем, направлена на замовлення

автомобіля з метою подальшого його використання в прокаті, дій Наймодавця, які полягають в

притримані даного автомобіля на певний період та позбавлення інших осіб, окрiм Наймача,

можливості замовлення даного автомобіля.

Режим «огляду» - сукупність дій, що вчиняється Користувачем/Наймачем, направлена на

перевірку стану екстер’єру та інтер’єру автомобіля, наявностi та відповідностi свідоцтва про

реєстрацію, паливної картки, полісу ОСАЦВ, інших речей, що знаходяться в автомобілі, з метою

підписання електронного акту приймання-передачі в додатку, шляхом оцінки стану автомобіля та

вказування на наявність/відсутність недоліків із додаванням та/або без додавання фото. Дії

Наймодавця, полягають в допуску Користувача/Наймача до автомобіля, відчинення автомобіля.

Режим «передача» - сукупність дій, що вчиняється Користувачем/Наймачем, направлена на

зачинення автомобіля, залишення його в місці де не можна ввімкнути режим «завершення».

Автомобіль залишається із метою того, що він буде доступний іншим користувачам для прокату.

Дії Наймодавця полягають у допуску Наймача до зачинення автомобіля, переводу автомобіля в

статус «доступ для прокату для інших користувачів», в місцях де неможливе «завершення»

послуги.

Майно та документи, що знаходиться в автомобілі – речі що є від’ємними в тому числі такі, що є

штатним та/або додатковим обладнанням, документами, тощо. До вказаного майна можна

віднести зокрема: реєстраційні документи на автомобіль (свідоцтво про реєстрацію), поліс ОСАЦВ,

дроти для зарядки мобільних пристроїв, тримачі для мобільних телефонів, щітки для очищення

снігу, номерні знаки, запасне колесо, домкрат та балонний ключ, чохли на сидіннях та кермі, ключі

від автомобіля, тощо.

Сайт – сукупність даних про послугу, Наймодавця, що містяться на сервері та представлені в

інтернет за адресою www.statuscar.com.ua

Платіжна картка, банківська картка, картка – банківська картка, що використовує одну з

платіжних систем та, що приєднана Наймачем до свого облікового запису, та за твердженням

Наймача/Користувача належить йому.

Автомобіль – легковий транспортний засіб, що передається в прокат Наймачу на умовах даного

договору.

Реєстрація Наймача на сайті– сукупність дій Користувача/Наймача,

яка вказана на Сайті щодо внесення своїх даних,

включаючи паспортні дані, дані водійського посвідчення, номери телефонів та адреси

електронних скриньок.

«Схвалення» Наймача – процедура, що проводиться Наймодавцем та включає в себе аналіз

поданих Наймачем/Користувачем даних, документів, а також отримання інформації від третіх осіб

щодо Користувача/Наймача та прийняття рішення про можливість чи неможливiсть використання

Користувачем автомобіля, користування сайтом на умовах

даного Договору та фактичного отримання Користувачем прав та обов’язків Наймача.

Служба підтримки – працівники Наймодавця, треті особи, що здійснюють співробітництво з

Наймодавцем за договорами, які надають консультації та вирішують питання стосовно

користування послугою, випадків пошкодження автомобіля, допомоги Користувачу/Наймачу по

телефонам, електронній пошті, іншим засобам зв’язку що зазначені на сайті.

2. Предмет договору

2.1. Наймодавець надає Наймачеві право на користування сервісом сайту.

 Використання мобільного додатку та сайту можливо лише в обсягах доступних для

певного рівня допуску Користувача (до моменту проходження Користувачем реєстрації, після

проходження ним процедури реєстрації, після схвалення Користувача).

2.2. Відповідно до даного договору Наймодавець надає, а Наймач отримує право на користування

послугами прокату автомобіля, в тому числі похвилинно.

3. Загальні положення

3.1 Підписанням даного договору Користувач та/або Наймач беззастережно підтверджує, що він:

3.1.1 володіє українською, російською та/або англійською мовою на рівні, достатньому для

прочитання і усвідомлення змісту і значення угоди, сайту, мобільного додатку;

3.1.2 користувач усвідомив значення і сенс зазначеного документа, згоден з його змістом і

приймає його без будь-яких застережень, умов і вилучень і зобов'язується виконувати

встановлені ним вимоги,

3.1.3 згоден з розміщенням у Автомобілі будь-якого обладнання, що дозволяє відстежити і

зафіксувати точні координати Автомобіля, а також порушення зобов'язань за Договором з

боку Користувача/Наймача та/або пасажирів Автомобіля.

3.2. На даний договір поширюються норми Конституції України, Цивільного і Господарського

Кодексу України, Законів України «Про електрону комерцію», «Про міжнародне право», «Про

захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про електронні документи та електронний

документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про захист персональних даних», «Про

платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах»

3.3. Сторони дійшли згоди, що даний правочин є електронним, відповідно до положень чинного

законодавства України.

4. Реєстрація та авторизація Користувача та/або Наймача

4.1.Використання Сервісів Сайту і можливо тільки за умови

Реєстрації і Авторизації Користувача/Наймача на Сайті

виконаній у послідовності встановленої цією Угодою, а також Сайтом та Мобільним.

4.2.Для реєстрації, Користувач здійснює вхід на Сайт ,

де заповнює анкету, надаючи необхідну інформацію, вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть якої

та пов’язаннi з цим наслiдки Користувач бере на себе. Також, при реєстрації,

Користувач/Наймач, за допомогою технічних можливостей Сайту

направляє Наймодавцю фотографії:

• власного паспорту: перша сторінка з фото та сторінка з паспорту з відміткою про

останнє місце реєстрації (прописка) та/або всі заповнені сторінки. Якщо паспорт у

вигляді пластикової картки – перший оборот та витяг про місце реєстрації;

• власного водійського посвідчення (з двох сторін);

• особисту фотографію спільно з паспортом та/або водійським посвідченням, відкритим

на розвороті з фотографією (селфі).

Всі фотозображення повинні бути чіткими в повному розмірі. Нечіткість фотографій та/або

фото частки аркушу документу є підставою для повторного запиту документів та/або

відмови в Реєстрації.

4.3.Користувач/Наймач не може завершити Реєстрацію, не прийнявши умови цієї Угоди

шляхом проставлення галочки в чек-боксі «Погоджуюсь з договором оферти та умовами

сервісу» на Сайті. Проставлення галочки в чекбоксі «Погоджуюсь з договором оферти та умовами сервісу» та натискання кнопки

«продовжити» в Мобільному додатку та/або на Сайті є фактичним підписання даного

Договору Користувачем/Наймачем.

4.4При вході в Мобільний додаток та/або особистий кабінет на Сайті, Користувач/Наймач

вводить номер свого мобільного телефону та отримує одноразовий пароль для входу.

Якщо Користувач/Наймач не натиснув кнопку виходу з облікового запису, він лишається

таким, що знаходиться в обліковому записі.

4.5.Якщо особа не зареєстрована в сервісі особистий кабінет на Сайті, йому пропонується проходження процедури реєстрації,

шляхом додавання: прізвища, ім’я та по батькові, вказання адреси електронної пошти,

промокоду (якщо є, для нарахування бонусів) та додавання фото документів, зазначених в

п. 4.3 даного Договору.

4.7.Функції сервісу, сайту будуть надаватися не в повному

обсязі до моменту: повного проведення реєстрації (додавання всіх необхідних даних та

документів вказаних в п. 4.3 та 4.6 даного Договору), додавання платіжної картки,

«схвалення» облікового запису. З моменту «схвалення» облікового запису

Користувач/Наймач отримує повний доступ до функції сервісу, відповідно до

умов сервісу.

4.8.Після надання Користувачем даних необхідних для реєстрації про які зазначено у цьому

Договорі, Наймодавець проводить перевірку Користувача і наданих їм даних до 48 годин, і

в цей же строк (термін) на основі наданої Користувачем та/або інформації, отриманої

Наймодавцем від третіх осіб, приймає рішення про можливість реєстрації Користувача

(«схвалення») та користування сервісом прокату авто чи відмову. Про

прийняте рішення Наймодавець інформує Користувача будь-яким зручним для

Наймодавця способом. У випадку необхідності отримання додаткової перевірки даних,

термін може бути подовжено, про що повідомлено Користувача.

4.9.Якщо при реєстрації Користувач/Наймач надає недостовірну або нечитабельну

інформацію, або у Наймодавця є підстави вважати, що представлена

Користувачем/Наймачем інформація недостовірна, Наймодавець має право заблокувати

та/або обмежити доступ та використання Користувачем/Наймачем Сервісів, Сайту

. Крім того, Наймодавець має право відмовити Користувачеві в

подальшій чи новій реєстрації без пояснення причин на будь-якому етапі.

4.10. З моменту закінчення перевірки даних облікового запису та направлення

Користувачеві/Наймачеві інформації про прийняття рішення про можливість користування

послугою («схвалення») прокат авто, Реєстрація вважається закінченою

(успішною).

4.11. Після закінчення реєстрації Користувача, Авторизація Користувача/Наймача, на

Сайті та користування Сервісом в

повному обсязі, здійснюється шляхом введення номеру мобільного телефону, що

вказувався при реєстрації та одноразового паролю, що надходить на номер при вході в

особистий кабінет на Сайті.

4.12. Після закінчення реєстрації всі виклики в Службу підтримки здійснюються

Користувачем/Наймачем з номера мобільного телефону, зазначеного при заповненні

анкети, або іншого номера телефону за умови надання Користувачем/Наймачем

додаткових даних за запитом співробітника Служби підтримки.

4.13. Користувач/Наймач може змінити номер мобільного телефону, вказаний їм при

реєстрації, звернувшись до Служби підтримки за адресою info@statuscar.com.ua, за

допомогою електронної пошти, що була вказана при реєстрації (при цьому, оператору

Служби підтримки, Користувач/Наймач повідомляє контрольну інформація, передбачену

Договором).

4.14. У разі успішного проходження процесу Реєстрації на Сайті

, Користувач/Наймач повинен прив'язати (ввести дані) до Сервісу свої

банківські карти, які автоматично інтегруються з Сервісом. З зазначених

банківських карток будуть списуватися кошти в рахунок платежів, передбачених

Договором. Допускається використання банківських карток тільки тих платіжних систем, які

вказані на Сайті. Всі платіжні картки повинні мати можливість

здійснення інтернет-платежів. Можливість здійснення інтернет-платежів забезпечується

Користувачем/Наймачем самостійно через банк-емітент банківської карти. Грошові кошти

в рахунок платежів, передбачених Договором, можуть бути списані Наймодавцем при

недостатності коштів на картці або неможливості списання з основної банківської карти,

зазначеної (обраної) і прив'язаною Користувачем/Наймачем до Сервісу.

Списання може бути проведено з будь-яких карток, прив'язаних Користувачем/Наймачем

до Сервісу. Користувач/Наймач вправі прив'язувати тільки ті банківські картки,

власником яких він є, при невиконанні даної умови Користувач/Наймач відшкодовує всі

списання фактичному власнику картки за свій власний рахунок.

4.15. При прив'язці Користувачем/Наймачем кожної банківської карти, а також перед

кожним початком використання Сервісу, може проводиться перевірка

позитивного балансу на банківській картці Користувача/Наймача, для чого проводиться

списання грошової суми в розмірі не більше 50 (п'ятдесяти) гривень 00 копійок, з

поверненням їх на банківську карту Користувача/Наймача протягом 24 годин з моменту

списання.

5. Права та обов’язки сторін

5.1.Користувач та/або Наймач зобов’язаний:

5.1.1. зберігати в таємниці одноразовий пароль, а також інші дані, за допомогою яких може

бути отриманий доступ до Сервісів, Сайту та/або Додатку від імені

Користувача/Наймача. У разі втрати номеру телефону, розголошення паролю та/або за

наявності підстав вважати, що цими даними (а також іншими даними) заволоділа третя

особа, Користувач/Наймач зобов'язаний, використовуючи дані контакту, вказані ним

при реєстрації, подати Наймодавцеві запит (шляхом відправки на електронну адресу

Наймодавця info@statuscar.com.ua, або звернувшись до Служби підтримки

телефоном) про блокування доступу в особистий кабінет. Запит про блокування

доступу в особистий кабінет розглядається Наймодавцем якомога швидше, але не

довше ніж протягом 1 (одного) робочого з дня направлення Користувачем/Наймачем

відповідного запиту. Усі ризики, що випливають з невиконання даного зобов'язання

Користувачем/Наймачем, лежать на Користувачі/Наймачі, так само як i ризики

настання несприятливих наслiдкiв викликанi заволодiнням одноразовим паролем

та/або іншими дані, за допомогою яких може бути отриманий доступ до Сервісів, Сайту

та/або Додатку Getmancar від імені Користувача/Наймача третiми особами.

5.1.2. нести відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання викладених в

цьому Договорі вимог і умов, а також розуміє всі наслідки своїх дій по Реєстрації,

користування Сервісами Сайту;

5.1.3. надати Наймодавцю повні, дійсні і достовірні дані (в тому числі, персональні дані) при

Реєстрації на сайті;

5.1.4. відповідати всім вимогам, що пред'являються до Користувача/Наймача цією Угодою,

зокрема, має право керування транспортними засобами у відповідності з вимогами

чинного законодавства України, відсутні передбачені чинним законодавством

протипоказання для керування транспортними засобами, вік становить не менше 21

(двадцяти одного) року, а водійський стаж становить не менше 2 (двох) років, він

відповідає вимогам, що пред'являються чинним законодавством України до особи, яка

має право керувати транспортними засобами. Зазначені вимоги до

Користувача/Наймача не є вичерпними;

5.1.5. компенсувати розмір завданих Наймодавцю збитків, що виникли в результаті

порушення Користувачем/Наймачем будь-яких гарантій чи зобов'язань за цією Угодою.

Розмір збитку визначається одноосібно Наймодавцем та/або за допомогою оцінки

станції технічного обслуговування, експерта, та/або страхової компанії.

Користувач/Наймач беззастережно погоджується відшкодовувати Наймодавцю такі

збитки. Наймодавець на свій розсуд та за власним переконанням обирає шлях оцінки

збитку;

5.1.6. ознайомитись з умовами цього Договору до моменту проставлення галочки в чек-боксі

«Погоджуюсь з договором оферти та умовами сервісу» на Сайті . Користувач/Наймач, що своєчасно не ознайомився з умовами цієї Угоди,

приймає на себе всі ризики пов'язані з цим;

5.1.7. використовувати Сайт, Сервіси Сайту і

тільки в особистих некомерційних цілях, не пов'язаних із

здійсненням підприємницької діяльності і тільки відповідно до умов цього Договору;

5.1.8. здійснювати Реєстрацію лише особисто і не здійснювати реєстрацію від імені іншої

особи, в інтересах третьої особи та/або передавати реєстраційні дані третім особам;

5.1.9. використовувати, прив'язувати (додавати) банківські карти до Сайту,

та Сервісу, що належать Користувачу/Наймачу особисто;

5.1.10. самостійно забезпечити належну швидкість інтернет-підключення Пристроїв для

користування Сайтом та Мобільним додатком;

5.1.11. перед використанням Сервісів Сайту переконатися в

тому, що його Пристрій має необхідні для цього характеристики. Всі питання

придбання (отримання) прав доступу в Інтернет, купівлі та встановлення для цього

відповідних Пристроїв і програмних продуктів вирішуються Користувачем/Наймачем

самостійно і за свій рахунок і не підпадають під дію цього Договору;

5.1.12. нести відповідальність за всі дії, здійснювані їм на Сайті, а також при користуванні автомобілем;

5.1.13. не допускати використання будь-якою третьою особою одноразового паролю, номеру

телефону Користувача/Наймача;

5.1.14. самостійно відслідковувати (вiдстеживати) зміни умов цього Договору на Сайті;

5.1.15. не використовувати ніякі технології і не вживати ніяких дій, які можуть завдати шкоди

Сайту, інтересам і майну Наймодавця;

5.1.16. зробити передбачені цим Договором дії, спрямовані на використання автомобіля та

укладення цього Договору, приєднання до його умов;

5.1.17. врегулювати претензії і позови власними силами і за свій рахунок, і відшкодувати

Наймодавцеві збитки в повному обсязі, що викликані недотриманням

Користувачем/Наймачем умов цього Договору та/або порушення ПДР та/або чинного

законодавства України;

5.1.18. повідомити Наймодавця, якомога швидше, але не пізніше наступного дня, про зміну

номеру мобільного телефону, і інших даних (даних паспорта, посвідчення водія тощо),

зазначених при реєстрації. Користувач/Наймач несе всі ризики несприятливих

наслідків, пов'язаних з відсутністю такого повідомлення;

5.1.19. надати Наймодавцю способами, визначеними в цьому Договорі та Додатках до нього,

при приєднання до цього Договору (укладання Договору), фото водійського

посвідчення (з двох сторін), паспорта (першої сторінки та сторінки прописки та/або всі

сторінки з даними), інших документів і відомостей, запитуваних Наймодавцем;

5.1.20. підписати (електронно) Акт прийому-передачі автомобіля

задля отримання автомобіля і початку прокату;

5.1.21. використовувати Автомобіль в суворій відповідності з цим Договором, інструкціями і

рекомендаціями Наймодавця, в тому числі, Служби підтримки, вживати всіх можливих

заходів до запобігання завданню збитку Автомобілю та проведення нормального зносу

Автомобіля;

5.1.22. здійснювати управління Автомобілем своїми силами (тільки особисто). Передача

управління Автомобілем третім особам під своїм акаунтом (обліковим записом)

заборонена;

5.1.23. забезпечувати збереження Автомобіля, Майна, що перебуває у Автомобілі та

Документів, що знаходяться у Автомобілі, з моменту прийому Автомобіля відповідно

до умов цього Договору;

5.1.24. дотримуватися ПДР і інших вимоги чинного законодавства України при користуванні

Автомобілем;

5.1.25. своєчасно, відповідно до умов цього Договору, вносити будь-які платежі, передбачені

Договором, забезпечувати залишок грошових коштів на банківській картці в кількості,

достатній для здійснення всіх платежів, передбачених цим Договором;

5.1.26. після закінчення використання Автомобіля, повернути його Наймодавцю в належному

технічному стані в порядку, передбаченому цим Договором;

5.1.27. мати при собі всі необхідні дозволи, документи (в т.ч. паспорт, водійське посвідчення і

т.і.), які можуть знадобитися Користувачеві/Наймачеві відповідно до чинного

законодавства України при користуванні автомобілем та Сервісом;

5.1.28. після закінчення використання, залишити Автомобіль у відповідності з цим Договором,

з усім Майном, що знаходиться у Автомобілі та всіма Документами, що знаходяться в

Автомобілі. У разі, якщо в передбачуваному місці залишення Автомобіля не має

доступу до системи GPS та/або до мережі Інтернет, та/або до мереж мобільного

зв'язку Наймач зобов'язується перепаркувати Автомобіль в місце, де є доступ до

системи GPS та/або до мережі Інтернет, та/або до мереж мобільного зв'язку.

5.1.29. поповнювати рівень палива в Автомобілі у випадках і в порядку, передбачених цим

Договором. ;

5.1.30. в безумовному порядку покривати за свій рахунок суму франшизи 20 000 (двадцять

тисяч) гривень, при виникненні випадку пошкодження з вини Наймача або обопільної

вини Наймача і іншого (iнших) учасника (ів) дорожньо-транспортного руху, за винятком

випадків, коли Наймачем використовується спеціальний тариф, що виключає

застосування франшизи та/або зменшує розмір франшизи;

5.1.31. покривати будь-які збитки, що завдані автомобілю, коли Наймач не оформив ДТП,

пошкодження в органах поліції, не повідомив про таке Наймодавця.

5.1.32. при виявленні пошкоджень Наймодавцем та/або Наступним Наймачем, поліцією

та/або іншим компетентним органом, у випадку, якщо про такі пошкодження не було

повідомлено до Служби підтримки та такі пошкодження не зафіксовані поліцією,

іншими компетентними органами (зареєстровані у відповідності до Закону) – повністю

оплатити на користь Наймодавця вартість ремонту автомобіля, що визначається

оцінкою будь-якої станції технічного обслуговування на вибір Наймодавця, експертом.

5.1.33. Користуватися, переходити на спеціальний тариф, що знижує відповідальність при

попередньому завданнi пошкодженя;

5.1.34. Переходити на спеціальний тариф та/або нести додаткову відповідальність відповідно

до цього Договору та страхових умов, якщо на підставі положень цього Договору,

Наймодавець приймає рішення про надання Сервісу Наймачу, що не

відповідає вимогам встановленим Договором по віку та/або водійському стажу;

5.1.35. суворо дотримуватися вимог всіх пам'яток, інструкцій, інформаційних табличок, які

перебувають в Автомобілі та/або на Сайті, , нанесених

на нього. Всі ризики несприятливих наслідків, пов'язаних із порушенням Наймачем

зазначеного зобов'язання, лягають на Наймача;

5.1.36. при виявленні видимих пошкоджень Автомобіля (як зовнішніх, так і всередині салону,

в т.ч. забруднень салону), а також при виявленні втрати або пошкодження Майна і

Документів, які перебувають в Автомобілі, до початку використання Автомобіля та

підписання акту прийому-передачі

повідомити про це в Службу підтримки Наймодавця і відправити

фотографію ушкоджень або забруднень Автомобіля з використанням функціоналу

. У разі невиконання зазначеного обов'язку з боку Наймача,

останній не має права посилатися на те, що такі втрати, недоліки, пошкодження,

забруднення виникли до початку використання Автомобіля Наймачем і до останнього

може бути застосована відповідальність, штрафи, передбачені цим Договором;

5.1.37. при оцінці стану автомобіля під час оформлення електронного акту прийому-передачі,

зробити фото автомобіля з усіх сторін, відповідно до рекомендацій (шаблону). Наймач має право відмовитися від обов’язкового

фотографування автомобіля під час початку або завершення прокату, обравши

відповідне налаштування у мобільному додатку Getmancar. Відмовою від

обов’язкового фотографування стану автомобіля, Наймач самостійно приймає на себе

ризики пошкоджень автомобіля, що не могли бути їм помічені під час

прийому/повернення Автомобіля, в тому числі через несприятливi погоднi умови

та/або недостатнє освiтлення;

5.1.38. негайно (при першій нагоді) сповіщати Службу підтримки про викрадення/

розкрадання, будь-яке пошкодження, несправності, поломки Автомобіля, ДТП,

претензії третіх осіб щодо Автомобіля та про всі обставини, в результаті яких

Автомобілю може бути завдано шкоди, про втрату права на управління Автомобілем,

про факт втрати або приведення в непридатність Документів і Майна, що знаходяться у

Автомобілі, повідомити достовірну інформацію про зазначені факти і виконувати

інструкції Наймодавця (Служби підтримки), а також вимоги чинного законодавства;

5.1.39. в разі ДТП, викрадення/розкрадання Автомобіля, настанні іншого випадку

пошкодження, Наймач керується вказівками Служби підтримки Наймодавця і даним

Договором, вживає заходів щодо збереження Автомобіля, негайно (при першій

фізичній можливості) самостійно повідомляє про це в Службу підтримки (в першу

чергу), органи поліції, оформлює і отримує (в тому числі в органах поліції) необхідні і

передбачені чинним законодавством України, а також Правилами страхування,

документи (за винятком випадків, коли Службою підтримки дані інші вказівки, що не

суперечать чинному законодавству). Зазначені в цьому пункті документи (оригінали)

Наймач зобов'язується передати Наймодавцю протягом 1 (одного) робочого дня з

моменту їх оформлення або отримання від третіх осіб (в тому числі від посадових осіб

органів державної влади). Наймачу забороняється фіксування факту ДТП без

повідомлення в органи поліції, в тому числі, шляхом оформлення європротоколу з

іншим учасником (учасниками) ДТП;

5.1.40. негайно повідомити Службу підтримки та вжити всіх можливих і залежних від Наймача

заходів, в разі евакуації Автомобіля в період користування (дійсного прокату,

каршерінгу), а також по завершенні поїздки (прокату), якщо загроза

евакуації та/або евакуація виникла в зв'язку з діями (бездіяльністю) Наймача.

Забезпечити свою участь в оформленні протоколу про адміністративне

правопорушення, в разі необхідності. Наймач зобов’язаний забезпечити, а також

вжити всі можливі і залежних від нього заходи, щоб забезпечити повернення

Автомобіля зі спеціалізованої (штрафної) стоянки самостійно і за свій рахунок і

залишити його, дотримуючись вимог цього Договору. Якщо повернення Автомобіля

здійснюється співробітниками Наймодавця, Наймач в повному обсязі компенсує

Наймодавцю всі витрати, понесені Наймодавцем, по евакуації Автомобіля, по оплаті

утримання автомобіля на спеціалізованій (штрафній) стоянці, адмініструванню, а також

надає Наймодавцю всі необхідні для здійснення повернення Автомобіля документи в

місці і час, зазначені Наймодавцем.

5.1.41. не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту отримання відповідної вимоги

Наймодавця, видати представнику Наймодавця нотаріально засвідчену довіреність (з

правом передоручення) на здійснення дій щодо збирання довідок, їх подання, а також

представлення своїх інтересів в поліції і територіальних органах внутрішніх справ, в разі

прийняття Наймодавцем рішення про самостійне отримання документів, пов'язаних із

подією;

5.1.42. не пізніше строку (терміну), вказаного Наймодавцем, особисто з'явитися в поліцію,

територіальні органи внутрішніх справ, до інших органів влади в разі вимоги з боку

представника органів влади. Про таку необхідність Наймодавець сповіщає Наймача

протягом 1 (одного) робочого дня з моменту, коли про таку вимогу стало відомо

Наймодавцю;

5.1.43. негайно припинити рух, при необхідності увімкнути аварійну сигналізацію і виставити

знак аварійної зупинки, повідомити Службу підтримки і слідувати вказівкам оператора

Служби підтримки, в разі будь-якого пошкодження/спуску шин Автомобіля під час його

використання, що виключає можливість подальшого руху або загрожує більш

серйозним пошкодженням шин автомобіля;

5.1.44. своєчасно, самостійно і за свій рахунок забезпечувати наявність на рахунку мобільного

телефону та/або іншого Пристрою Наймача грошових коштів в кількості, достатніх для

використання мобільного інтернету, а також для здійснення вхідних і вихідних дзвінків

при використанні Сервісу;

5.1.45. оплачувати додаткові витрати, пов'язані з експлуатацією Автомобіля і ті, що не

покриваються Наймодавцем відповідно до цього Договору, своїми власними коштами,

зокрема оплачувати пересування на Автомобілі по платних дорогах, стоянку на платних

стоянках (парковках);

5.1.46. при будь-якому зверненні Наймача в Службу підтримки, надавати на вимогу оператора

Служби підтримки контрольну інформацію, а саме:

5.1.46.1. серія, номер та дата видачі паспорту, водійського посвідчення

5.1.46.2. дата реєстрації в сервісі

5.1.46.3. дата народження

5.1.46.4. перші або останні чотири цифри будь-якої прив'язаної до сервісу банківської карти

Наймача

5.1.47. самостійно забезпечити підключення послуги sms-інформування про списання з карти

через банк-емітент банківської карти і самостійно відстежувати зазначені списання;

5.1.48. повідомляти Наймодавця не пізніше наступного дня про зміну електронної пошти,

номеру мобільного телефону, адреси місця реєстрації. Відповідальність та можливі

наслідки в тому числі недоставлення та/або неотримання пошти, повідомлень, не

можливості використання сервісу, у випадку не повідомлення такої інформації,

покладається на Наймача;

5.1.49. дотримуватися інших положень чинного законодавства України, положення цього

Договору і законних вимог Наймодавця.

5.2.Наймач не має права:

5.2.1. робити будь-які поліпшення/погіршення у Автомобілі, змінювати будь-які технічні

характеристики, монтувати (демонтувати) будь-яке обладнання, пристрої в Автомобіль,

здійснювати ремонт (незалежно від ступеня складності) або організовувати його

здійснення третіми особами, якщо такі дії не узгоджені зі Службою підтримки у

випадках чітко передбачених Договором;

5.2.2. розпоряджатися Автомобілем ніяким чином (в тому числі, передавати в суборенду,

віддавати в заставу, продавати і т.і.), а також передавати будь-яким третім особам свої

права по цьому Договору, допускати до управління автомобіля третіх осіб.

5.3.Наймач має право:

5.3.1. вимагати від Наймодавця виконання ним своїх зобов'язань за цим Договором;

5.3.2. користуватися Сервісом, використовувати прокатний

Автомобіль відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства України;

5.3.3. поповнювати рівень палива дозволеної марки,  за своєю ініціативою

(з попереднім погодженням зі Службою підтримки) і за власний рахунок відповідно до

правил, передбачених Договором. Наймодавець має право компенсувати Наймачеві

вартість подібних заправок шляхом надання, нарахування бонусів (віртуальних бонусів,

які можна використати в сервісі);

5.3.4. оплатити додатковий тариф, який виключає застосування або зменшує розмір

франшизи, якщо таке запропоновано Наймодавцем.

5.4.Наймодавець зобов’язаний:

5.4.1. надавати Наймачу Автомобіль з Документами, що знаходяться у Автомобілі або в

електронному вигляді чи передані іншим законим

шляхом, в тому числі завдяки месенджерам, фото, тощо, та Майном, що знаходиться у

Автомобілі. Приймання Автомобіля, а також Документів і Майна, що знаходяться в

Автомобілі, не вимагає підписання будь-яких актів на паперовому носії (проте, вимагає

підписання акту прийому-передачі Автомобіля в електронному вигляді з

використанням функціоналу, який за домовленістю Сторін

прирівнюється до підписання акту прийому-передачі на паперовому носії), інших

документів, і здійснюється шляхом вчинення підписання за допомогою певного набору

дій, описаного в даному Договорі;

5.4.2. нести витрати на утримання Автомобіля, страхування цивільної відповідальності

користувачів (ОСАЦВ), а також інші витрати, що виникають у зв'язку з його нормальної

експлуатацією з метою, передбаченою даним Договором;

5.4.3. забезпечувати заправку Автомобіля паливно-мастильними матеріалами за свій

рахунок, у випадку, якщо тарифним планом передбачено використання автомобіля з

компенсацією Наймодавцем витрат палива та/або компенсувати Наймачу вартість

палива, що сплачена Наймачем за власні кошти та відповідно до умов Договору та за

попереднiм окремим погодженням із Наймодавцем.

5.4.4. Проводити розрахунки з Наймачем відповідно до фактично наданих послуг сервісу

та/або додаткових послуг, штрафів, витрат, тощо, що передбачені Договором, діючим

законодавством, рішеннями відповідних компетентних органів.

5.4.5. Надавати розрахунок поїздок Наймачу за допомогою особистого кабінету на Сайті.

5.4.6. повідомляти Наймача про факт списання грошових коштів у всіх випадках шляхом

відображення відповідної інформації в мобільному додатку та/або на сайті в

особистому кабінеті, або іншим зручним способом, в тому числі телефоном, email, sms,

тощо.

5.5.Наймодавець має право:

5.5.1. відмовити в реєстрації, а також не укладати Договір з особою, що не відповідає

вимогам зазначеним у цьому Договорі, а також у випадку, якщо у Наймодавця є

підстави вважати, що Користувач/Наймач може допустити порушення цього Договору;

5.5.2. змінити цей Договір в односторонньому порядку. Наймодавець повідомляє Наймача

про такі зміни шляхом розміщення нової редакції Договору оферти на Сайті, в тому числі у вигляді посилання. Додатково,

Наймодавець має право відправити повідомлення про зміну Договору та або видання

нової редакції через: sms, email,. Нова редакція цього

Договору або зміни вступають в силу з моменту їх розміщення. Наймач приймає нові умови та/або нову редакції

Договору новим прокатом автомобіля (нова поїздка) та/або натисканням кнопки

«ознайомлений»;

5.5.3. надсилати Наймачу будь-які повідомлення, інформацію та розсилки в будь-якому

форматі, за умови відповідності їх змісту вимогам чинного законодавства України та

умовам сервісу;

5.5.4. вимагати від Наймача виконання зобов'язань за Договором;

5.5.5. здійснювати списання з банківської карти Наймача грошових коштів в оплату грошових

зобов'язань Наймача перед Наймодавцем відповідно до Договору, в тому числі, у

випадках, передбачених Договором, в безакцептному порядку (без отримання

додаткової згоди Наймача);

5.5.6. здійснювати відео- і електронне спостереження у Автомобілі, в тому числі отримання

інформації про стан з датчиків Автомобіля;

5.5.7. визначати, змінювати порядок і правила користування Сервісом і

використання Автомобілів з дотриманням процедури, передбаченої цим Договором;

5.5.8. здійснювати контроль за забезпеченням збереження Автомобіля, за технічним станом

Автомобіля, за попередньої умови дотриманням Наймачем умов Договору;

5.5.9. припинити надання Сервісу Наймачеві і по можливості надати останньому

альтернативний Автомобіль, в разі наявності підстав припускати, що подальше

використання Автомобіля тягне ризик його ушкодження, або ризик заподіяння шкоди

життю і здоров'ю Наймача та/або третіх осіб;

5.5.10. проводити різні рекламні та маркетингові акції з розміщенням правил і умов таких

акцій на Сайті та/або в Додатку;

5.5.11. заблокувати можливість користування Сервісом повністю або в частин,і в

разі виникнення підозр у несумлінності Наймача (зокрема, підозр в спробі угону/

розкрадання Автомобіля, неможливості списання грошових коштів за надані послуги

або недостатності таких коштів та ін.);

5.5.12. заблокувати надання послуг та вимагати негайного повернення автомобіля у випадку

недовіри Наймачеві з боку Наймодавця;

5.5.13. встановлювати ліміт кількості палива, що підлягає заправці в Автомобіль по паливній

картці;

5.5.14. поступитися своїми правами щодо стягнення заборгованостей, що утворилися за

Наймачем по даному Договору, будь-яким третім особам, відповідно до чинного

законодавства України без згоди Наймача, але з повідомленням Користувача/Наймача

про таку поступку;

5.5.15. здійснювати вихідні дзвінки Наймачеві і відправляти голосові і інші повідомлення, що

містять інформацію про стан заборгованості, іншу інформацію, що стосується надання

Сервісу, інформацію про зміни умов Договору (в т.ч. тарифів), про нові

послуги, новини, а також рекламні повідомлення на номер мобільного телефону

Наймача, вказаний при реєстрації (або на інші номери, повідомлені Наймачем

Наймодавцю на умовах цього Договору), а також направляти всю вищевказану

інформацію на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації (або на іншу

електронну адресу, повідомлену Наймачем/Користувачем Наймодавцю на умовах

цього Договору);

5.5.16. здійснювати списання з банківської карти Наймача платежів за надання Сервісі та

передбачених Договором, в будь-який момент до настання моменту завершення

прокату;

5.5.17. робити перевірку балансу карти перед поїздкою та під час поїздки, шляхом

тимчасового блокування (замороження) грошових коштів у сумі, необхідній для

здійснення розрахунків, рейтингу Наймача та за власним переконанням Наймодавця.

5.5.18. інші права, встановлені Договором і що випливають із суті зобов'язань за Договором.

6. Порядок розрахунків

6.1.за користування Сервісом Наймач сплачує Наймодавцю винагороду згідно з

Тарифами.

6.2.парковки, що включені в тариф, не оплачуються Наймачем, а у випадку залишенні

автомобіля на інших парковках, в тому числі приватних стоянках, платних парковках

торговельних центрів, аеропортів, оплачуються Наймачем самостійно.

6.3.у випадку зміни тарифів у сервісі, розрахунок вартості за користування

Автомобілем, проводиться на підставі Тарифів, що діють на момент початку надання

послуг (бронювання, початку поїздки). Наймодавець має право при розрахунку округлити

підсумкову суму до цілих гривень в більшу сторону, про що Наймач надає свою згоду

шляхом приєднання до цього Договору.

6.4.платежі за Договором здійснюються за допомогою списання грошових коштів з банківської

карти Наймача. Наймодавець має право залучати до здійснення процесу прийому

платежів агентів (платіжні системи, банки).

6.5.у разі успішного проходження Наймачем процесу Реєстрації на Сайті та/або в Додатку

, Наймач повинен прив'язати (ввести дані) до Сервісу свої банківські

карти (прив'язка чужої карти може привести до блокування Наймача, Наймач має право

прив'язувати тільки ті банківські карти, власником яких він є, при невиконанні цієї умови

Наймач за свій рахунок відшкодовує всі списання фактичному власнику картки), які

автоматично інтегруються з Сервісом і з яких будуть списуватися кошти в

рахунок платежів, передбачених Договором. Допускається використання банківських карт

тільки тих платіжних систем, які вказані на Сайті, з наявністю

можливості здійснення інтернет-платежів. Можливість здійснення інтернет-платежів

забезпечується Наймачем самостійно через банк-емітент банківської карти.

6.6.При недостатності коштів або неможливості списання з основної банківської карти,

зазначеної (обраної) і прив'язаної Користувачем/Наймачем до Сервісу,

Наймодавцем можуть бути списані грошові кошти в рахунок платежів, передбачених

Договором, з будь-яких карт, прив'язаних Наймачем до Сервісу;

6.7.При прив'язці Користувачем/Наймачем кожної банківської карти, а також перед кожним

початком використання Сервісу, проводиться перевірка позитивного балансу на

банківській картці Наймача, для чого проводиться списання грошової суми в розмірі не

більше 50 (п’ятдесяти) гривень 00 копійок з поверненням цих грошових коштів на картку,

не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години.

6.8.Списання грошових коштів з банківської карти Наймача/Користувача здійснюється в

розмірах, передбачених діючими Тарифами та іншими умовами Договору. Списання

грошових коштів здійснюється негайно в момент припинення (після оплата), та/або

початку прокату Автомобіля Наймачем або порушення Наймачем умов

Договору (штрафи) і в інших випадках і в інші моменти, встановлені Договором.

Наймодавець має право повідомляти Наймача про факт списання грошових коштів у всіх

випадках, однак, Наймач зобов'язується самостійно забезпечити підключення послуги sms інформування про списання з карти через банк-емітент банківської карти і самостійно

відстежувати зазначені списання.

6.9.Наймодавець має право здійснювати списання з банківської карти Наймача належних

йому платежів в будь-який момент до настання моменту завершення прокату.

При використанні прокату з після оплатою, Наймодавець списує грошові

кошти по факту завершення прокату, але має право проводити списання частинами, коли

сума наданих послуг складає 75 (сімдесят п’ять) грн. або більше. Списання буде

проводитися кожні 75 (сімдесят п’ять) гривень. При цьому Наймодавець та/або треті

особи, що надають послуги по списанню грошових коштів, можуть списувати більшу суму

ніж 75 (сімдесят п’ять) гривень в залежності від реальної суми наданих послуг.

6.10. Наймодавець має право проводити списання з картки Користувача/Наймача

шляхом попереднього блокування (замороження) відповідної суми (застави), та списання

суми за використання сервісу, та подальшим вивільнення невикористаного залишку

замороженої (заблокованої) суми.

6.10.1. Сума застави встановлюється та визначається Наймодавцем, як така, що відповідає

рівню безпеки, достатності для здійснення поїздки та проведення розрахунку за надані

послуги.

6.10.2. Базовий рівень суми складає 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

6.10.3. Наймодавець може односторонньо підняти чи знизити суму блокування для

конкретного Наймача, організації, в залежності від їх рейтингу та за своїм

переконаннями

6.10.4. Списання грошових коштів проводиться понад суму блокування, а сума блокування

розблоковується на картці Користувача/Наймача о 01 (першій) годині 15 хвилин

наступної доби, за днем поїздки та не раніше строків встановлених відповідним

банком, платіжною системою

6.10.5. Сума застави блокується лише при першій поїздці за добу, подальші поїздки

здійснюються без блокування сум, та можливі при відстуності від’ємного балансу

рахунку у користувача в сервісі.

6.10.6. У випадку відсутності грошових коштів на картці Користувача/Наймача понад

заблоковану суму, списання буде проводитися з моменту завершення поїздки до 01

(першої) години 15 хвилин доби наступної за днем поїздки. В такому випадку списання

проводиться шляхом утримання суми за надані послуги із заблокованої суми (застави)

та розблокування решти на рахунок/картку Користувача/Наймача, при цьому

розблокування буде проводитися відповідно до правил платіжної системи, сервісу

Getmancar та банку. У випадку, якщо сума поїздки та/або наданих послуг більша за

суму застави, сума застави буде списана в повному обсязі, а решта суми до сплати,

показана, як від’ємна на рахунку Наймача в мобільному додатку та/або

особистому кабінеті на Сайті.

6.11. Наймодавець повідомляє Наймача про недостатність коштів на банківській картці

Наймача за допомогою відображення інформації в особистому кабінеті Наймача на Сайті

 (в тому числі sms та push-повідомлення), а також при спробі

скористатися будь-якими послугами в рамках Сервісу.

6.12. Наймачеві може бути відмовлено у здійсненні платежів з використанням

банківської карти у випадках, передбачених законодавством та цим Договором, зокрема, в

разі відсутності опції банківської карти на вчинення інтернет-платежів, недостатності

коштів на банківській картці, невірному введенні даних банківської карти, закінчення

терміну дії банківської карти, блокування сервісу із сторони платіжної системи і т.і.

6.13. У разі недостатності коштів на банківській картці, або неможливості списання

Наймодавцем грошових коштів з банківської карти на інших підставах, а також при

неможливості виконати зобов'язання, Наймач зобов'язується оплатити прокат

Автомобіля та інші платежі за цим Договором не пізніше 24 годин з моменту завершення

прокату Автомобіля, в тому числі штрафи уповноважених органів, або

витрати, понесені Наймодавцем в зв'язку з порушенням Наймачем умов Договору.

Повідомлення про штрафи, витрати, направляються Наймачу Наймодавцем на електрону

пошту, що прив’язана до акаунту (облiкового запису) Наймача. Наймодавець має право

присвоїти Наймачеві статус боржника і заблокувати йому доступ до Сервісу

повністю або в частині (про таке блокування Наймодавець інформує Наймача будь-яким

зручним для Наймодавця способом), до моменту погашення заборгованості що виникла.

6.14. Наймодавець має право направити відповідні відомості (Включаючи персональні

дані Наймача) до уповноважених органів для притягнення Наймача до адміністративної

та/або кримінальної відповідальності, а також в організації, що здійснюють стягнення

грошових коштів у разі невиконання Наймачем зобов'язань по оплаті та/або необхідності

встановлення водія, порушника, свідка, тощо, відповідним державним чи комунальним

органом, підприємством, організацією, відповідно до вимог даного Договору та діючого

законодавства.

6.15. Наймач має право звернутися до Наймодавця по електронній пошті:

info@statuscar.com.ua або на телефон Служби підтримки у разі помилкового списання

грошових коштів з банківської карти Наймача. Наймодавець має право вимагати від

Наймача надати копію документів, що підтверджують помилкове списання (виписки з

рахунку, паспорт та ін.). Наймодавець розглядає дане звернення не довше 10 (десяти)

робочих днів і приймає по ньому заходи, за винятком випадків, коли кошти Наймача були

списані відповідно до Договору. Повернення грошових коштів здійснюється на банківський

рахунок Наймача, з якого було вироблено списання, протягом 2-х (двох) робочих днів з

моменту прийняття рішення, якщо більш триваліший строк не встановлений (внутрішніми

банківськими процедурами). Порядок повернення грошових засобів регулюється

правилами міжнародних платіжних систем. Повернення коштів готівкою, не допускається.

6.16. Дані банківських карт користувачів зберігаються безпосередньо агентом

Наймодавця зі збору платежів (платіжна система). Оплата здійснюється відповідно до

Правил міжнародних платіжних систем. Дотримання конфіденційності і безпеки

здійснення платежу з використанням методів перевірки, шифрування і передачі даних по

закритих каналах зв'язку є обов'язком безпосередньо агенту Наймодавця (платіжної

системи). Наймодавець не приймає і не розглядає претензії Наймача, що виникли в зв'язку

з порушенням агентом Наймодавця (платіжної системою) вищевказаних зобов'язань.

6.17. Якщо сума списання менше 1 (однієї) гривні, списання проводиться на суму 1 (одна)

гривня, при цьому реальна сума наданих послуг за прокат автомобіля

зараховується Наймодавцеві, а решта (залишок, здача) зараховується на бонусний рахунок

Наймача та може бути використана при подальших користуваннях сервісу.

6.18. При необхідності погасити борг, Наймач має право натиснути на кнопку у вигляді

посилання «Погасити борг», після чого, при наявності грошових коштів на його картці, сума

боргу буде списана з його картки. При одночасному, кількаразовому натисканні кнопки,

сума буде списана кілька разів. У випадку самостійного списання Наймачем, суми боргу

кілька разів, сума, що перевищує суму боргу буде автоматично зарахована на бонусний

рахунок Наймача.

7. Персональні дані

7.1.Користувач/Наймач надає згоду на обробку Наймодавцем наданих їм (а також отриманих

від будь-яких третіх осіб) своїх персональних даних: ПІБ, дата, місяць і рік народження,

місце народження, серія і номер документа, що засвідчує особу (паспорту або іншого

документа, що його замінює), відомості про адресу реєстрації за місцем проживання, дані

водійського посвідчення, контактні дані, в тому числі (але не обмежуючись) номер

телефону, адреса електронної пошти, дані про наявність (відсутність) медичних

протипоказань до використання транспортного засобу, біометричні дані (фотографії), дані

про місце роботи, посаду, також інші персональні дані, і підтверджує, що, даючи таку

згоду, діє з власної волі і в своїх інтересах.

7.2.Згода на обробку персональних даних дається Користувачем/Наймачем для цілей

укладання та виконання цього Договору, надання додаткових послуг, участі в проведених

Наймодавцем акціях, опитуваннях, дослідженнях (включаючи, але не обмежуючись

проведенням опитувань, досліджень за допомогою електронного, телефонного та

стільникового зв'язку), прийняття рішень або здійснення інших дій, що породжують

юридичні наслідки щодо Користувача/Наймача або інших осіб, розуміння

Користувачем/Наймачем інформації про надавані Наймодавцем послуги.

7.3.Обробка персональних даних Користувача/Наймача здійснюється Наймодавцем в обсязі,

який необхідний для досягнення кожної з перерахованих вище цілей, наступними

можливими способами: збір, запис (в тому числі на електронні носії), систематизація,

накопичення, зберігання, складання переліків, маркування, уточнення (оновлення, зміна),

витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування,

видалення, знищення, транскордонна передача персональних даних, отримання

зображення шляхом фотографування, а також здійснення будь-яких інших дій з

персональними даними Користувача/Наймача з урахуванням чинного законодавства

України. Обробка здійснюється як за допомогою засобів автоматизації, так і без

використання таких засобів.

7.4.Користувач/Наймач підтверджує, що надана їм згода на обробку персональних даних діє

безстроково з моменту надання цих даних Користувачем/Наймачем Наймодавцю.

7.5.Користувач/Наймач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних

шляхом подання відповідного письмового повідомлення Наймачу не менш ніж за 60

(шістдесят календарних) днів до моменту відкликання згоди, при цьому

Користувач/Наймач визнає і розуміє, що доступ до користування Сервісами Сайту , не буде надаватися Наймодавцем з того моменту, коли

Наймодавець втратив можливість обробляти персональні данні користувача. Письмова

заява може бути подана по електронній пошті info@statuscar.com.ua.

7.6.Користувач/Наймач визнає і підтверджує, що в разі необхідності надання персональних

даних для досягнення зазначених вище цілей третій особі (в тому числі уповноваженим

державним органам), а так само як при залученні третіх осіб до виконання робіт (надання

послуг), передбачених Договором, передачі Наймодавцем належних їй функцій і

повноважень іншій особі (відступлення, в тому числі для розгляду можливості поступки і

прийняття рішення про передачу, стягненню заборгованості та ін.), Наймодавець має

право, без отримання додаткової згоди з боку Користувача/Наймача, розкривати для

здійснення вищевказаних дій інформацію про Користувача/Наймача в необхідному обсязі

таким третім особам, їх агентам і іншим уповноваженим ними особам, а також

представляти таким особам відповідні документи, що містять таку інформацію, з

дотриманням вимог чинного законодавства України.

7.7.Користувач/Наймач визнає і підтверджує, що згода на обробку персональних даних

Користувача/Наймача вважається виданою ним будь-яким третім особам, з урахуванням

відповідних змін, і будь-які такі треті особи мають право на обробку персональних даних

на підставі цієї згоди.

7.8.Користувач/Наймач визнає і підтверджує, що в разі розгляду Наймодавцем питань

поступки прав по укладеним з Користувачем/Наймачем угодами, згода на передачу його

персональних даних та даних про його угодах третім особам - потенційний Цесіонарій для

вирішення ними питання про укладення з Наймодавцем договору цесії - вважається

наданим Користувачем/Наймачем, Наймодавцеві. У разі поступки прав по цієї Угоди,

Наймодавець має право не направляти Користувачеві/Наймачеві повідомлення про це.

7.9.Користувач/Наймач дає свою згоду на отримання від Наймодавця рекламних повідомлень,

що містять рекламу товарів і послуг, що реалізуються Наймодавцем та/або її партнерами

та/або іншими третіми особами, на адресу електронної пошти і номер мобільного

телефону (включаючи прив'язані до нього акаунти в месенджерах WhatsApp, Viber,

Telegram та ін.), зазначені Користувачем/Наймачем в процесі реєстрації, а також інші

адреси електронної пошти і номери мобільних телефонів (включаючи прив'язані до них

акаунти в месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram та ін.), повідомлені

Користувачем/Наймачем, Наймодавцеві відповідно до цього Договору. У разі, якщо

Користувач/Наймач звертається до Наймодавця з вимогою припинити поширення в його

адресу рекламних повідомлень, Наймодавець зобов'язується негайно припинити таке

поширення відносно Користувача/Наймача, який звернувся з відповідною вимогою.

7.10. Користувач/Наймач дає згоду на списання Наймодавцем або залученим за

доручення Наймодавця агентом (Платіжною системою) грошових коштів з своєї банківської

картки в рахунок погашення будь-яких платежів, передбачених Договором в

безакцептному порядку, без отримання додаткової згоди Користувача/Наймача, в тому

числі, таким чином списуються винагороди за надання Сервісу, штрафи, пені,

відшкодування збитків, витрати і витрати Наймодавця, що виникають у зв'язку з

невиконанням або неналежним виконанням Договору, суми додаткових та спеціальних

тарифів (в тому числі абонплата), суми франшизи, інші суми у випадках, передбачених

чинним законодавством та Договором.

7.11. Користувач/Наймач дає свою згоду на здійснення Наймодавцем записів розмов

Користувача/Наймача зі Службою підтримки і надання такого запису третім особам.

7.12. Користувач/Наймач дає свою згоду на те, щоб Наймодавець та/або його партнери

(платіжні системи) протягом терміну дії Договору зберігали дані банківського рахунку

та/або банківської карти Користувача/Наймача, в межах дозволених законодавством та

необхідних для здійснення платежів, за допомогою яких Користувач/Наймач здійснюють

оплату Сервісу.

8. Правила по тарифах

8.1.Тарифний план не може бути змінено Наймодавцем, в період активного користування

послугою Наймачем (фактичного використання автомобіля), окрім випадків передбачених

даним Договором. Наймач має право зміни тарифу під час поїздки, якщо щодо такого

тарифу реалізовано можливість. При цьому старий тариф буде анульовано без повернення

залишку грошових коштів сплачених за нього наперед, а новий задіяно.

8.2.Тарифний план може бути односторонньо змінено Наймодавцем, в цьому випадку старі

тарифи не будуть діяти, та не будуть показані (вiдображенi) в мобільному додатку та/або

на Сайті, як діючи, або будуть показані як архівні тарифи.

8.3.Наймодавець може запропонувати Наймачу індивідуальний тарифний план, який не

передбачено умовами сайту. В цьому випадку

сторони домовляються щодо тарифного плану окремою угодою, в тому числі шляхом

направлення окремої угоди, листа на електронну пошту Наймача.

8.4.Тарифи можуть бути, , подобові, помісячні такі, що включають вартість

пального та не включають, із франшизою (відповідальністю по пошкодженню автомобіля

обмеженою певною сумою), заставою та без неї. Тарифи можуть бути лімітованими (з

певною кількістю дозволеного пробігу на добу, годину, період) та безлімітними.

8.5.Тариф може бути зменшено або збільшено Наймодавцем за умови невідповідності

документів, віку, стажу водіння, інших причин стосовно Наймача, про що Наймач

повідомляється зручним для Наймодавця способом.

8.6.Деякі тарифні плани існують на правах абонементу, коли Наймач сплачує суму прокату

(абонементу) наперед, а додаткові послуги (пробіг, хвилини, перевищення норм пробігу чи

хвилин) сплачуються по факту завершення та/або у відповідності до правил даного

Договору та Сервісу.

9. Тарифи

9.1. «Подобовий прокат», «Помісячний прокат» - вартість послуги сплачується згідно з тарифним планом обраним

Наймачем. Вартість прокату за добу стягується наперед, а у випадку бажання Наймодавця,

після спливу 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту початку користування автомобілем. У

випадку користування автомобілем менше 24 (двадцяти чотирьох) годин, оплата все одно

стягується за повну добу незалежно від строку користування автомобілем. Додатково

оплачується кожен кілометр пробігу, окрім випадків, якщо пробіг повністю чи частково

включено в тариф.

9.2. «Акційний тариф» - тариф, що помічений спеціальною позначкою, в тому числі %, який діє

на спеціальних умовах, які вказані в мобільному додатку Getmacar та/або на Сайті.

9.3.«Застава», «заблокована сума» - сума, що визначена Наймодавцем в залежності від

рейтингу Користувача/Наймача та яка може блокуватися на картці Користувача/Наймача

на момент початку користування, бронювання автомобіля. Вказана сума розблоковується

та/або повертається одразу після завершення поїздки відповідно до умов даного договору

та правил банку, платіжної системи. Відповідно до умов визначених п. 6.10 даного

Договору

9.4.Прокат може включати чи не включати вартість пального, що відображається у тарифних

планах Сайті.

9.5. Деякі тарифні плани є лімітованими за пробігом, у випадку перевищення ліміту

пробігу, вартість додатково нараховується за кожен кілометр пробігу;

9.11. Всі тарифи вказані в національній валюті України, гривні.

9.12. Тарифікація відбувається подобово.

10. Використання транспортного засобу

10.1. Використання транспортного засобу дозволено лише в межах виділеної зони (зона

використання) та у відповідності до тарифного плану обраного Наймачем.

10.2. Початок і завершення прокату проводиться у відповідності та тільки у

місцевості дозволеній даним Договором та ПДР. Виїзд за межі місцевості, у якій даним

Договором дозволено Наймачу використання транспортного засобу, суворо заборонено та

карається стягненням штрафу.

10.3. Будь-яке використання транспортного засобу може проводитися тільки по дорогах

з твердим покриттям та у відповідності до ПДР.

10.4. Не допускається передача керування автомобілем третім особам, під своїм

акаунтом (обліковим записом).

11. Бронювання автомобіля

11.1 Для бронювання автомобіля, Авторизований Користувач/Наймач, що обрав автомобіль на

мапі, натискає кнопку «забронювати» попередньо обравши тариф шляхом свайпу

(пролистування) позначок тарифу вправо чи вліво, внизу смартфону.

11.2 Бронювання відбувається на строк 20 (двадцять) хвилин безкоштовно, після спливу 20

хвилин, бронювання стає платним та вираховується по тарифу «очікування», «парковка», а

якщо такий тариф не передбачено для обраного пакету, по тарифу 0 (нуль) грн. 99 копійок за

хвилину. При цьому нарахування тарифу може відбуватися як списання за бронювання так і

списання по тарифу «очікування», який застосовується автоматично, якщо перевищено 20

(двадцять) хвилин та/або здійснено більше трьох бронювань протягом 24 (двадцяти чотирьох)

годин;

11.3 Для анулювання бронювання авторизований Користувач/Наймач може натиснути кнопку

«відмовитися» від броні. Анулювання бронювання не

тарифікується.

11.4 Безкоштовне бронювання надається 3 (три) рази протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин

від останнього бронювання. Після використання трьох безкоштовних бронювань, протягом 24

годин, кожне наступне бронювання оплачується. Оплата такого бронювання здійснюється

шляхом автоматичного переводу Користувача/Наймача на тариф «Очікування». Кількість

бронювань вимірюється разами. Три бронювання спливають незалежно від того на який

проміжок часу було зроблено кожне з них.

11.5 У випадку знаходження Автомобіля в бронюванні 40 (сорок) хвилин та більше, сервісом

буде направлено запит на платіжну картку Наймача, про блокування суми застави

за поїздку. У випадку блокування необхідної суми – бронювання продовжиться поки

Наймачем та/або Службою підтримки не буде вимкнено бронювання або Наймач розпочне

поїздку. У випадку відсутності суми застави на картці, бронювання буде анульовано

автоматично, а сума заборгованості за платне бронювання списана з картки та/або

відображена як заборгованість та/або особистому кабінеті на

Сайті.

11.6 Служба підтримки має право односторонньо анулювати бронювання, якщо з моменту

бронювання пройшло не менше 40 хвилин. При цьому Служба підтримки намагається

зв’язатися із Користувачем/Наймачем. Анулювання можливе в тому числі і при неможливості

повідомити чи зв’язатися із Користувачем/Наймачем. Анулювання бронювання є правом, але

не обов’язком Служби підтримки.

11.7 Бронювання може встановлюватися автоматично, завдяки налаштуванням, зробленим

Користувачем/Наймачем, в тому рахунку через функцію

«радар».

11.8 У випадку наявності функції додаткових страховок, функція бронювання підключається

лише з моменту здійснення вибору про задіяння додаткового страхування (зменшення

відповідальності) чи відмови.

12. Прийом автомобіля Наймачем

12.1 Прийом автомобіля Наймачем проходить шляхом огляду автомобіля та заповнення

електронного акту прийому-передачі шляхом додавання фото через мобільний додаток

Getmancar. Під час прийому автомобіля, Наймач має право відмовитися від приймання

автомобіля у випадку, якщо на автомобілі є значні пошкодження, бруд, інші причини, про що

повідомити до Служби підтримки.

12.2 Якщо на автомобілі помічені пошкодження, що не відмічені Наймодавцем спеціальними

стікерами, Наймач має негайно повідомити про це Наймодавцю телефоном, через мобільний

додаток.

12.3 Оформлюючи акт прийому-передачі автомобіля під час початку поїздки, Наймачу

пропонується зробити фото автомобіля із 4-х ракурсів, вказані ракурси помічені в мобільному

додатку. 4 фото не є обмеженням та Наймач може зробити будь-яку кількість фото.

12.4 При завершенні поїздки, Наймачу пропонується зробити оформлення акту прийомупередачі автомобіля через додавання фото автомобіля.

12.5 У випадку, коли при початку та/або завершенні каршерінгу, Користувачем/Наймачем не

зроблені фото, чи зроблені з іншого ракурсу та/або по фото неможливо побачити

наявність/відсутність пошкоджень (зроблено з невидимого ракурсу фото), ризик неможливості

доведення завдання пошкоджень лягає на Користувача/Наймача.

12.6 У випадку якщо у Наймача виникли технічні труднощі із додаванням фото, він повинен

відправити фото на момент початку та закінчення поїздки, Наймодавцеві через будь-який

мессенджер (viber, WhatsApp, Telegram, facebook messenger).

12.7 Для приймання автомобіля, Наймач допускається до автомобіля, тобто двері авто будуть

відчинені. На огляд автомобіля надається безкоштовний час, встановлений в Мобільному

додатку..

13. Прогрів автомобіля

13.1. Функція доступна в прохолодний сезон та/або в інші сезони року за висновками

Наймодавця.

13.2. Функція може бути підключена Наймачем через розділ «налаштування» в

, якщо ця функція активована Наймодавцем в сервісі в дану пору року.

13.3. Функція дозволяє запустити двигун та прогріти автомобіль.

13.4. Надається безкоштовно, окрім випадків, коли Наймачем розпочато рух на

автомобілі під час дії даної функції та/або вичерпано час на безкоштовний прогрів

Автомобіля.

13.5. Задля початку поїздки, під час прогріву, треба натиснути кнопку «розпочати

поїздку», дочекатися спливу часу прогріву, або розпочати рух на Автомобілі.

13.6. Після спливу безкоштовного часу на прогрів автомобіля, Наймач буде переведений

у режим використання автоматично.

14. Радар

14.1. Функція дозволяє знайти вільні від прокату автомобілі в заданому радіусі,

повідомити Наймача про наявність таких автомобілів та/або забронювати Автомобіль в

заданому радіусі, як тільки з’явиться вільний Автомобіль від прокату.

14.2. При активації функції обирається радіус її дії в кілометрах. Радіус обраховується від

точки місцезнаходження, що визначена геопозицією.

14.3. При активації функції обирається дія, яка повинна бути виконана після виявлення

автомобілю:

14.3.1. Повідомлення – надсилання push-повідомлення чи sms Наймачу

14.3.2. Автоматичне бронювання автомобіля, який буде знайдено

14.4. У випадку автоматичного бронювання автомобіля, та не реагування на бронь після

спливу безкоштовного бронювання (якщо таке є), розпочнеться нарахування та списання

грошових коштів за платне бронювання, відповідно до розділу 11 даного Договору.

15. Завершення поїздки Наймачем

15.1 Для завершення прокату, поїздки, Наймачу слід припаркувати (поставити на

стоянку, парковку) автомобіль в безпечному місці, дозволеному для стоянки транспортних

засобів відповідно до ПДР та умов викладених в цьому Договорі.

15.2 Для завершення прокату, Наймач вимикає двигун повертаючи ключ так, щоб

відімкнути панель приладів або натискає кнопку start/stop (в Автомобілях із заводським

безключовим пуском), перевіряє щоб світло в салоні Автомобіля та ззовні (фари, габарити)

було вимкнено, переводить режим автоматичної коробки передач на позицію «Р» або

залишає на першій передачі автомобіль з механічною коробкою передач, повністю зачиняє та

перевіряє факт повного зачинення всіх вікон, ставить автомобіль на ручне гальмо.

15.3 Після виконання Наймачем всіх дій, визначених п. 13.2 даного Договору, Наймач полишає

Автомобіль та зачиняє двері Автомобіля (закриває ззовні без зачинення ключем) та натискає

кнопку «завершити» в мобільному додатку, завдяки чому двері замикаються.

15.4 По завершені каршерінгу (прокату) з’являється

розрахунок поїздки та пропозиція зробити фото в визначених ракурсах, задля фіксації стану

Автомобіля, що повертається. При завершені каршерингу, Автомобіль зачиняється. У випадку,

якщо Автомобіль не зачинився, Наймач зобов’язаний повідомити Наймодавця про вказані

обставини та слідувати вказівкам Служби підтримки.

15.5 Ключі від автомобіля, поліс ОСАЦВ, картка на заправку машини, документи на автомобіль,

інше додаткове обладнання, залишаються в салоні автомобіля, а саме – ключі в замку

запалення, документи та паливна карта в бардачку в спеціальному місці.

15.6 Наймач вважається таким що повернув автомобіль (передав, здав автомобіль), а

Наймодавець прийняв автомобіль з моменту, коли наступний Наймач та/або працівник

Наймодавця, уповноважена особа Наймодавця прийме автомобіль. Всі недоліки та

пошкодження автомобіля до моменту фактичного прийняття автомобіля наступним Наймачем

та/або працівником Наймодавця, уповноваженою особою Наймодавця лягають на

попереднього Наймача, що лишив автомобіль.

16. Дії при настанні випадку пошкодження

16.1. При настанні випадку пошкодження, Наймач зобов’язаний:

16.1.1. зупинити автомобіль, не переміщати автомобіль з місця події;

16.1.2. зателефонувати до поліції та до Служби підтримки Наймодавця;

16.1.3. записати та передати дані інших учасників ДТП: номери автомобілів, марки та моделі

автомобілів, ПІБ водія, його контактні дані, серія та номер полісу ОСАЦВ інших

учасників ДТП.

16.2. Оформити, шляхом складання відповідних документів, випадок пошкодження по

приїзду екіпажу поліції та пройти медичний огляд на стан алкогольного чи наркотичного

сп’яніння.

16.3. Передати всі документи про випадок пошкодження Наймодавцю, не пізніше

наступного дня.

16.4. Відшкодувати вартість франшизи та інші витрати, що не відшкодовуються та/або

якщо пошкодження зроблені із порушенням умов даного Договору.

17. Зниження відповідальності при пошкодженні автомобіля

17.1. Наймач має право обрати додаткове покриття, для зменшення відповідальності

при пошкодженні автомобіля.

17.2. Зниження відповідальності не дозволяє робити порушення умов Договору, ПДР,

діючого законодавства та не буде задіяне у випадках вказаних в п. 20.5 Даного Договору.

17.3. Зниження відповідальності пропонується шляхом купівлі додаткової опції в період

початку бронювання автомобіля.

17.4. Опція зниження відповідальності пропонує зменшений розмір фінансової участі

Наймача у відшкодуванні вартості ремонту автомобіля за умови настання пригоди. Тариф

зазначений як додаткова страховка (зменшення відповідальності), стягується кратно

тарифу на поїздку, а у випадку переключення тарифного режиму, автоматично чи діями

Наймача, страховка продовжує дію згідно із тарифікацією тарифу на який переведено

поїздку.

17.5. Умови, за яких не працює опція зниження відповідальності:

17.5.1. Відсутність фіксації (реєстрації) пригоди в поліції

17.5.2. Керування автомобілем у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння чи під дією

медичних препаратів, котрі знижують реакцію, як й відмова від проведення медичного

обстеження.

17.5.3. Пошкодження здійснено в поїздці, де не було додано фото автомобіля перед початком

та/або по закінченні поїздки, чи додано фото з ракурсу, з котрого неможливо

розглянути наявність чи відсутність пошкоджень, на доданих фото неможливо

розглянути ту частину автомобіля, котра пошкоджена як наслідок пригоди.

17.5.4. З’їзд, приховування з місця пригоди

17.5.5. Обман, повідомлення недостовірних даних, коли пригода відбулася за інших обставин,

ніж було заявлено.

17.5.6. Гідроудар – потрапляння води у двигун.

17.5.7. Поріз, прокол шин.

17.6 Умови, за яких працює зниження відповідальності

17.6.1 Перед початком поїздки були зроблені фото автомобіля. На фото чітко видно ту частину автомобіля, котра пошкоджена у результаті

пригоди та видно відсутність пошкоджень на початку поїздки.

17.6.2 При пригоду заявлено до Службу підтримки, поліція викликана на місце пригоди та

пригода зареєстрована, пройдено медичне обстеження та його результат – відсутність

сп’яніння.

17.6.3 Відсутні обставини, що виключають роботу страховки.

18. Пальне

18.1. Автомобіль заправлено певною кількістю пального, дані про що відображуються на

Сайті, та на табло Автомобіля.

18.2. При використанні автомобіля за тарифом, яким пальне не включене у вартість

прокату, Наймач зобов’язується повернути автомобіль з тією ж самою

кількістю пального, тої самої марки.

18.3. Наймач зобов’язаний заправляти автомобіль тільки тим типом палива, яке

рекомендовано Наймодавцем та в обсягу встановленому Службою підтримки.

18.4. У випадку користування автомобілем за тарифом, яким вартість пального включена

у вартість прокату, при заправці пальним автомобіля за кошти Наймача та при

попередньому погоджені про це з Наймодавцем, кошти відшкодовуються на бонусний

рахунок Наймача.

18.5. За кожну заправку автомобіля зроблену Наймачем у відповідності до умов

вказаних в мобільному додатку та/або на Сайті і погоджені із Службою підтримки,

Наймачу нараховуються 50 бонусів.

18.6. Бонуси та відшкодування нараховуються протягом 24 робочих годин з моменту

додавання інформації про заправку Наймачем у відповідний.

18.7. Наймач несе ризик та відповідальність за заправку автомобіля паливом іншої

марки в тому числі паливом, що не передбачено для даного типу автомобілів. В цьому

випадку вартість ремонту та інші витрати будуть відшкодовуватися Наймачем в повному

обсязі.

18.8. При заправці автомобіля Наймач:

18.8.1. При заправці по паливній картці сервісу:

18.8.1.1. Переглядає пін код карти в мобільному в розділі «Заправка»

18.8.1.2. Телефонує в Службу підтримки стосовно необхідної кількості літрів для заправки,

виду пального, тощо.

18.8.1.3. Заїжджає на акредитовану заправку,

18.8.1.4. Заправляє автомобіль.

18.8.1.5. Робить фото чеку про заправку на фоні панелі приладів авто.

18.8.1.6. Відправляє фото через.

18.8.2. При заправці за власні кошти:

18.8.2.1. Телефонує в Службу підтримки, стосовно кількості літрів для заправки, виду

пального, повідомлення про бажання заправитися на неакредитованому АЗК.

18.8.2.2. Отримує дозвіл та рекомендації Служби підтримки

18.8.2.3. Заправляє автомобіль.

18.8.2.4. Робить фото чеку про заправку на фоні панелі приладів авто.

18.8.2.5. Відправляє фото.

19. Передача

19.1. Використовується тільки в межах зони користування каршерінгом, але за зоною

завершення каршерінгу.

19.2. При залишенні зони завершення каршерінгу та/або знаходячись поза зоною

завершення, натискання кнопки «Завершення» призведе до пропозиції завершення

поїздки в іншому місці, переводу автомобіля в платний режим «очікування», переводу

автомобіля в платний режим «передача».

19.3. При переведені автомобіля в режим «передача» можливо зачинити автомобіль,

але він стане доступний для прокату іншим користувачам та буде помічений іншим

кольором на мапі.

19.4. До моменту, поки автомобіль не буде заброньовано іншими Наймачами,

Наймачеві, що поставив авто в режим «передача» буде нараховуватися оплата за кожну

хвилину режиму «передача» відповідно до тарифу встановленого в мобільному додатку

та/або на Сайті, але не менше чим - 0 (нуль) гривень 30 копійок. Наймачеві не будуть

доступні інші автомобілі, доки автомобіль, що залишений ним на передачі не буде

заброньовано іншою особою.

19.5. Виведення автомобіля з режиму «передача» відбувається в той самий шлях, що і

прокат, бронювання іншого автомобіля сервісу, але:

19.5.1. У випадку, якщо автомобіль виводиться з «передачі» тим самим Наймачем, що

включив «передачу», час знаходження автомобіля в режимі «передача» буде

перераховано по тарифу режим «очікування».

19.5.2. Після бронювання автомобіля, що знаходився в «передачі», будь-який Наймач не

може відмовитися від бронювання, але може використати вказаний автомобіль для

поїздки та/або поставити його на «передачу» за власний кошт.

20. Відповідальність сторін

20.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони

несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України і даного Договору.

20.2. За невиконання або неналежне виконання Наймачем умов Договору, Наймач

зобов'язується сплачувати штрафи в розмірах, визначених у п.п. 20.2.1 – 20.2.12 даного

Договору:

20.2.1. У разі заподіяння шкоди (пошкодження) прокатному Автомобілю в

результаті ДТП, що сталося з вини Наймача або обопільної вини Наймача і іншого

(інших) учасника (ів) дорожньо-транспортного руху та/або відсутності винної особи, та

належного оформлення випадку пошкодження в поліції, страховій компаній, інших

компетентних органах, Наймач виплачує Наймодавцю, суму франшизи, але не менше

20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок, якщо інше не передбачено умовами

тарифу, зменшення відповідальності та/або не спричинило додаткові витрати

Наймодавця;

20.2.2. У разі будь-якого пошкодження зовнішнього вигляду/оформлення Автомобіля, в тому

числі, обклеювання наклейками, видалення бренду Наймодавця, Наймач сплачує

штраф розміром 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

20.2.3. Наймач оплачує Наймодавцю штраф в розмірі 75 000 (сімдесят п'ятдесят тисяч) гривень

00 копійок, а також відшкодовує Наймодавцю збиток, заподіяний Автомобілю в

повному обсязі у випадку:

20.2.3.1. самовільного відключення, пошкодження, втручання у встановлене у Автомобілі

обладнання для надання послуг каршерінгу: пристроїв, проводки, GPS;

20.2.3.2. втручання в програмне забезпечення, обладнання, здійснення будь-яких умисних

дій особисто та/або із залученням третіх осіб, направлених на некоректну роботу

програмного забезпечення, , зміну та некоректний

прорахунок поїздки, відображення геопозиції автомобіля;

20.2.3.3. передачі права управління Автомобілем будь-якій третій особі, з використанням

свого акаунту (облікового запису), в тому числі використання недійсного облікового

запису чи зареєстрованого на іншу людину;

20.2.3.4. використання автомобіля в гонках, змаганнях, в тому числі, здійснення швидкісних

розворотів, перегонів, критичних обертів двигуна (червона зона) та/або коробки

передач, їзда по бездоріжжю на дорогах де не має твердого покриття;

20.2.3.5. за використання Автомобіля в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, під

впливом лікарських препаратів, що погіршують реакцію і увагу, в хворобливому або

стомленому стані в тому числі скоєння ДТП, пошкодження при вказаних обставинах,

та/або залишення місце ДТП (зникнення та/або втеча з місця ДТП, полишання

автомобіля з пошкодженнями)

20.2.3.6. за управління автомобілем без відповідного документу, що дозволяє керувати

вказаною категорією транспортного засобу (категорія В), та/або не пред’явлення

відповідного документу на вимогу поліції, іншого компетентного органу, особи, яким

надано таке право, відповідно до Закону;

20.2.3.7. шахрайській дії, що полягають у зазначення/надання Користувачем/Наймачем, при

реєстрації, недостовірних, помилкових даних, даних третіх осіб, а також приєднання

платіжних карток, що не належать Наймачу (окрім випадку використання

корпоративного облікового запису);

20.2.4. Наймач сплачує Наймодавцю штраф в розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок і

відшкодовує витрати та заподіяний Автомобілю збиток (за наявності такого) в повному

обсязі:

20.2.4.1. при неподанні або несвоєчасному наданні документів, невиконанні вимог,

зазначених в Договорі, що призвели чи можуть призвести до неможливості

оформлення пригоди, випадку пошкодження, отримання автомобіля із штрафного

майданчика, поліції, тощо;

20.2.4.2. при використанні Автомобіля, в комерційних цілях, не передбачених та/або

заборонених цим Договором в тому числі сервісах таксі, райд хейлингу (uber та

подібні), перевозки людей, речей, тварин;

20.2.4.3. при використанні Автомобіля (управлінні Автомобілем), а також при залишенні

Автомобіля в режимі «Очікування» за межами зони використання, позначеної в

;

20.2.4.4. при евакуації Автомобіля поліцією та/або відповідними службами, інспекціями

паркування при паркуванні, залишенні Автомобіля Наймачем в період активного

прокату та/або після завершення поїздки (каршерінгу).

20.2.5. Наймач сплачує Наймодавцю штраф в розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень 00 копійок і

відшкодовує витрати та заподіяний Автомобілю, Наймачу збиток (за наявності такого) в

повному обсязі:

20.2.5.1. при завершенні прокату і залишення Автомобіля на території, в яку

немає загального доступу, на території закритої або спеціалізованої стоянки, на

території, для доступу до якої необхідно дозвіл, а також залишення Автомобіля з

порушенням правил стоянки (паркування).

20.2.5.2. При забрудненні салону Автомобіля, залишенні в салоні Автомобіля сміття, а також

паління (куріння) в салоні Автомобіля.

20.2.5.3. якщо Наймач здійснив заправку Автомобіля по паливній карті Наймодавця, а при

початку прокату наступним Наймачем, Наймодавець виявляє

невідповідність пробігу та витраченого палива при попередньому прокаті;

20.2.5.4. у разі втрати або пошкодження Документів, які перебувають у Автомобілі, а також

державних реєстраційних знаків, майна, що перебуває у Автомобілі (за винятком

державних реєстраційних знаків і комплекту ключів запалювання)

20.2.6. При завершенні прокату з увімкненим індикатором низького рівня палива

Наймач оплачує Наймодавцю штраф в розмірі 500 (п’ятсот) гривень 00 копійок;

20.2.7. При заправці Наймачем Автомобіля паливом марки, що не відповідає вказаній у цьому

Договорі, якщо це призвело до виходу Автомобіля з ладу, Наймач, крім відшкодування

збитків і витрат на ремонт Автомобіля виплачує Наймодавцю штраф в розмірі 20 000

(двадцять тисяч) гривень 00 копійок;

20.2.8. У разі якщо Наймач своєчасно не оплачує заборгованість, що утворилася через

недостатність коштів на банківській картці або з іншої причини більше 24 (двадцяти

чотирьох) годин, Наймач сплачує Наймодавцю неустойку в розмірі 1% від суми

заборгованості за кожен день прострочки. Незалежно від оплати неустойки Наймач,

що порушив цей договір, відшкодовує Наймодавцю заподіяні внаслідок цього збитки в

частині не покритій неустойкою;

20.2.9. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором, Наймач відшкодовує Наймодавцю в

повному обсязі всі понесені останнім збитки (в тому числі, упущену вигоду), витрати,

що виникли в результаті порушення Наймачем чинного законодавства України і

положень Договору, в тому числі, але не обмежуючись: штрафи, пені, в т.ч. накладені

органами влади за порушення ПДР, правил стоянки (паркування), інших вимог чинного

законодавства з безпеки дорожнього руху; збитки, пов'язані зі станом каршерінгового

(прокатного) Автомобіля на момент повернення, в т.ч. в зв'язку з ненормальним

зносом; витрати на оплату евакуації Автомобіля; витрати на оплату знаходження

Автомобіля на спеціалізованій (штрафний) стоянці; послуги оцінювача; виїзд

аварійного комісара на місце ДТП; юридичні послуги; комісійну винагороду, яке

стягується організаціями (в тому числі кредитними) при оплаті Наймодавцем грошових

коштів, що становлять витрати відповідно до цього пункту; витрати, пов'язані з

претензіями третіх осіб у зв'язку з використанням Наймачем автомобіля; грошову

компенсацію за адміністрування (в т.ч. виявлення, обробка, ідентифікація Наймача,

формування і направлення повідомлення про порушення Наймачеві) штрафів,

компенсаційних виплат та інших списань. Збитки відшкодовуються понад штрафи і

неустойки;

20.2.10. Наймодавець має право при наявності у Наймача простроченої заборгованості з

оплати платежів, передбачених цим Договором більше ніж 24 години, без будь-якого

попередження вилучити Автомобіль у Наймача, а також вжити заходів для припинення

користування Автомобілем Наймачем.

20.2.11. Оплата всіх передбачених цим Договором штрафів провадиться в безакцептному

порядку шляхом списання відповідних грошових сум з банківської карти Наймача. На

вимогу Наймача, Наймодавець направляє йому документи, що підтверджують

понесені витрати.

20.2.12. Наймач погоджується з тим, що витрати Наймодавця на адміністрування штрафів (в

тому числі, накладених органами влади за порушення ПДР, правил паркування, інших

вимог чинного законодавства про безпеку дорожнього руху), компенсаційних виплат

та інших списань складають 300 (триста) гривень 00 копійок - за адміністрування 1

(одного) штрафу, компенсаційної виплати та інших списань;

20.2.13. Наймач несе ризик викрадення, загибелі, пошкодження Автомобіля, його

складових частин, пристроїв та/або обладнання, заподіяння шкоди третім особам,

іншим транспортним засобам або об'єктам, в тому числі при випадковості - з моменту

початку прокату та до його (її) закінчення, а у випадках, коли дії

(бездіяльність) Наймача стали причиною настання зазначених негативних наслідків, в

т.ч., в разі залишення Автомобіля з порушеннями умов цього Договору, ПДР,

законодавства - також і після закінчення прокату автомобіля. Наймач

зобов'язується відшкодувати Наймодавцю не покриті страховим відшкодуванням

витрати, які Наймодавець поніс у зв'язку з заподіянням шкоди прокатному Автомобілю, іншому транспортному засобу, майну, життю або здоров'ю

людей в період прокату, Автомобілем, орендованим Наймачем;

20.2.14. Наймач відшкодовує Наймодавцю збитки, пов'язані з відновленням (організацією

відновлення) Автомобіля, пошкодженого з вини Наймача. У разі втрати Автомобіля

Наймач відшкодовує Наймодавцю заподіяні цим збитки в розмірі вартості Автомобіля.

20.2.15. Наймач погоджується з тим, що розмір збитків Наймодавця, викликаних

неможливістю використання Автомобіля через порушення Наймачем положень

Договору, розраховується в т.ч. як кількість хвилин, протягом яких Автомобіль не міг

використовуватися через такі порушення Договору, помножене на вартість хвилини

прокату Автомобіля відповідно до діючих Тарифів Наймодавця;

20.2.16. Наймач погоджується з тим, що виїзд за межі Території, Наймодавець вправі

розцінювати як угон/розкрадання Автомобіля Наймачем, і в даному випадку

Наймодавець має право вжити всіх передбачені законом заходи для повернення

Автомобіля, в тому числі, подати заяву про викрадення/розкраданні Автомобіля в

правоохоронні органи, вказавши в ньому Наймача, як особу, яка вчинила

викрадення/розкрадання Автомобіля.

20.2.17. Наймач зобов’язаний компенсувати всі витрати Наймодавця, які спричинили збитки

чи витрати Наймодавця, в тому числі:

• через стоянку (паркування) у заборонених місцях;

• через стоянку (паркування) в таких місцях, внаслідок чого автомобілю завдано збитки або

пошкодження;

• стоянка (паркування) в місцях, в яких автомобіль було заблоковано іншими транспортними

засобами;

• стоянка (паркування) на платних парковках, що не включені в перелік дозволених:

торговельні центри, аеропорти, інші спеціальні місця;

• пошкодження чи поріз коліс – стягується сума для ремонту колеса, а якщо відремонтувати

неможливо, сума кратна двом колесам тої самої марки, що встановлено на автомобілі на

момент пошкодження;

• пошкодження автомобіля, що не заявлені як випадок пошкодження;

• штрафи поліції, інших органів через порушення ПДР;

• вартість франшизи, встановленої відповідно до тарифного плану та умов договору у

випадку оформлення випадку пошкодження;

• випадки пошкодження авто та витрати, що охоплюються обставинами викладеними в п.

20.5 даного Договору;

• інші випадки що витікають із діючого законодавства стосовно каршерінгу (прокату та/або

оренди), правил ділового обороту, даного Договору;

20.2.18. У разі несплати та/або неповної оплати Наймачем суми боргу, в тому числі

викликаного пошкодження автомобіля, порушенням умов договору, протягом 10

(десяти) календарних днів з дня направлення Наймодавцем Наймачу відповідної

вимоги за адресою (електроної пошти, sms повідомлення, Viber, Telegram, What`s App,

адресою реєстрації та/або фактичного місця проживання) наведеною Наймачем при

його реєстрації (згідно зазначених даних та даних доданих документів), грошових

коштів, згідно умов визначених підпунктами 5.1.5., 5.1.17., 5.1.25., 5.1.30., 5.1.31.,

5.1.32., 20.2.1-20.2.12. цього Договору, Наймач додатково сплачує на користь

Наймодавця штраф у розмірі 10 000, 00 (десяти тисяч) гривень.

20.3. Відповідальність Наймодавця перед Наймачем за цим Договором, в тому числі,

відповідальність за будь-які збитки, що виникли у Наймача:

20.3.1. обмежується сумою всіх платежів за користування Сервісом (не включаючи

відшкодування витрат, штрафи і збитки), сплачених Наймачем Наймодавцю за весь

термін, що передує пред'явленню відповідної вимоги, але не більше 12 (дванадцяти)

місяців;

20.3.2. не поширюватиметься на упущену вигоду, втрату доходу, втрату репутації, будь-які інші

спеціальні, непрямі або непрямі втрати або збитки, понесені Наймачем. Наймодавець

не несе відповідальність за будь шкоду, заподіяну майну і здоров'ю Наймача та/або

інших третіх осіб і за будь-які інші наслідки прийняття Наймачем Автомобіля в

несправному, неукомплектовані, що не придатному до експлуатації вигляді.

20.4. У разі порушення Наймачем умов і пунктів цього договору, Наймодавець має право

перевести Наймача на підвищений тариф використання послуг в односторонньому

порядку.

20.5. Відповідальність Користувача/Наймача не обмежується розміром франшизи

відповідно до обраної програми, та Користувач/Наймач несе повну відповідальність у

випадку якщо пошкодження автомобілю завдане при наступних обставинах:

20.5.1. здійснення пригоди під впливом алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння,

ліків, що забороняють керувати автомобілем;

20.5.2. передача управління третім особам під своїм акаунтом (обліковим записом);

20.5.3. не оформлення та не проведення реєстрації випадку пошкодження в органах поліції;

20.5.4. втеча чи залишення місця пригоди;

20.5.5. вчинення Користувачем/Наймачем умисних дій, направлених на пошкодження

автомобіля або завдання іншого збитку;

20.5.6. вчинення кримінального злочину на автомобілі, яке спричинило порушення ПДР та

завдання збитку автомобілю, майну та здоров’ю третіх осіб;

20.5.7. пошкодження завдане внаслідок використання автомобіля у змаганнях,

випробуваннях, тест драйвах, навчальній їзді, в якості таксі, сервісах райд хейдлингу

(uber та інші);

20.5.8. пошкодження завдане в результаті непокорі владі, правоохоронним органам, в тому

числі втеча з місця пригоди, погоня, переслідування;

20.5.9. неповідомлення в поліцію, Службу підтримки про випадок пошкодження негайно, але

не пізніше двох годин з моменту пошкодження автомобіля;

20.6. Наймодавець не несе відповідальності за:

20.6.1. зарядні пристрої та кріплення для мобільних пристроїв, що знаходяться в автомобілі і

можливу шкоду заподіяну їх використанням;

20.6.2. за можливі збитки, втрату або псування даних, які можуть статися через порушення

Користувачем/Наймачем даного положення;

20.6.3. за швидкість і безперебійну роботу Сайту, , їх сумісність

з програмним забезпеченням і операційними системами Пристроїв

Користувача/Наймача;

20.6.4. за наявність помилок та/або вірусів при роботі Сайту,

переривання каналів зв'язку і вихід з ладу серверної інфраструктури на рівні

магістральних каналів зв'язку, центрів обміну даними, обчислювальних центрів, а

також ліній зв'язку регіонального та місцевого значення, невиконання або неналежне

виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв в телекомунікаційних та/або енергетичних

мережах, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований

доступ та/або виведення з ладу;

20.6.5. за належне функціонування Пристрої Користувача/Наймача;

20.6.6. за невідповідність Сервісів Сайту, Сервісу

очікуванням Користувача/Наймача;

20.6.7. за дії користувачів на Сайті і за наслідки

використання Користувачем/Наймачем Сайту і, Сервісу;

20.6.8. за тимчасову непрацездатність платіжних систем, незабезпечення прийому та/або

переказу платежів користувачів, викликані не залежними від Наймодавця причинам, а

також обставинами непереборної сили;

20.6.9. за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин

непереборної сили (форс-мажор), включаючи серед інших: дії і рішення органів

державної влади та/або місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші

стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збій в роботі комп'ютерної мережі,

страйки, громадські заворушення, будь-які інші обставини, які можуть вплинути на

виконання Наймодавцем умов даного Договору.

20.6.10. за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо це викликано

діями/бездіяльністю Користувача/Наймача, що знаходяться поза контролем

Наймодавця, в тому числі наслідок вчинення помилкових дій/бездіяльності

Користувача/Наймача.

20.6.11. За користування послугами і продуктами, що пропонуються Користувачу/Наймачу

на платній та/або безоплатній основ третіми особами, в тому числі тими, що можуть

бути представлені на сайті.

20.6.12. За інформацію та її відповідність нормам законодавства, що розміщена третіми

особами на сайті.

20.6.13. За ризик переходу з сайту на ресурси третіх

осіб.

20.6.14. За дії будь-яких третіх осіб, а також дії платіжних систем, операторів зв'язку що не є

діями Наймодавця.

20.6.15. за розміщення, посилань на нього в будь-яких

несанкціонованих (непідтверджених) Наймодавцем джерелах (контрафактний

додаток) а так само і подальше користування таким додатком.

20.6.16. за використання Програми, Сайту та сервісу з пристрою

Користувача/Наймача третіми особами, в зв'язку з чим всі дії, вчинені з пристрою

Користувача, вважаються діями користувача. У разі, якщо будь-яка особа отримує

доступ до Сервісів Сайту і може їх використати від

імені Користувача/Наймача, Користувач/Наймач зобов'язаний негайно повідомити про

це Наймодавцю в письмовому вигляді (по електронній пошті), або звернувшись до

Служби підтримки. В іншому випадку всі дії, вчинені від імені Користувача/Наймача з

використанням Сайту, будуть розцінюватися як дії,

вчинені безпосередньо Користувачем/Наймачем.

21. Термін дії Договору. Порядок зміни, розірвання.

21.1. Користувач/Наймач приймає цей Договір шляхом вчинення дій, зазначених у цьому

Договорі. Дата здійснення Користувачем/Наймачем зазначених дій є датою вступу в силу

цього Договору.

21.2. Цей Договір діє з дати набрання чинності і до 31 грудня 2023 року. Якщо жодна із

сторін не заявить за 1 (один) місяць до закінчення строку дії даного Договору про його

зміну чи розірвання, він вважається подовженим на безстроковий термін.

21.3. Наймодавець має право в будь-який час вносити зміни в умови цього Договору.

Зміни в умови Договору здійснюються шляхом внесення змін в існуючу редакцію

Договору, або створення нової редакції Договору, і стають обов'язковими для Наймодавця

та Користувача (вступають в силу) з дати розміщення Наймодавцем нової редакції

Договору або змін, внесених до Договору, на Сайті

. У разі, якщо Користувач/Наймач не згоден із змінами, він має право

відмовитися від виконання цього Договору, в порядку, зазначеному нижче, що не звільняє

Користувача/Наймача від виконання своїх зобов'язань, що виникли до припинення

відносин по Договору, при цьому Користувач/Наймач зобов'язується припинити

використовувати Сервіс.

21.4. У разі, якщо Користувач/Наймач не відмовився від виконання Договору (не подав

заяву (повідомлення) про розірвання, вважається, що Користувач/Наймач прочитав,

зрозумів, згоден дотримуватися Договору в новій редакції та беззастережно приймає

зазначену нову редакцію Договору або зміни до нього з дня набрання ними чинності.

Користувач/Наймач на періодичній основі самостійно здійснює моніторинг Сайту на предмет зміни умов Договору. Ризик недотримання цієї

вимоги в повній мірі лягає на Користувача/Наймача. Але це не полишає обов’язку Наймача

повідомити Користувача/Наймодавця про зміни, нову редакцію договору.

21.5. Наймодавець повідомляє Наймача про зміну Договору та/або нову редакцію,

зручним способом, в тому числі надсиланням листа на електрону пошту (вказану у

особистому кабінеті, картці клієнта) Наймача, sms та/або push повідомленням,

спливаючим вікном в додатку, телефоном, мессенджером (viber, whatsApp, telegram).

21.6. Наймодавець і Користувач/Наймач мають право відмовитися від виконання Цього

Договору, повідомивши про це іншу Сторону не пізніше, ніж за сім календарних днів до

передбачуваної дати припинення Договору. При цьому ініціатор розірвання Договору,

зобов'язується виконати всі свої зобов'язання, що випливають з Договору, не пізніше дати

припинення Договору.

21.7. Відмова від Догвоору з ініціативи Користувача/Наймача здійснюється в терміни,

передбачені цим Договром, на підставі власноручно підписаної заяви (повідомлення)

Користувача/Наймача, переданого Користувачем/Наймачем Наймодавцеві (особисто,

кур'єром, поштою), або, за відсутності заперечень з боку Наймодавця, Користувач/Наймач

може направити скан підписаної ними заяви (повідомлення) по електронній пошті на

адресу: info@statuscar.com.ua

21.8. Наймодавець має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися

від виконання Договору в разі порушення Користувачем/Наймачем будь-яких його

зобов'язань, заяв і гарантій, передбачених Договором. У цьому випадку Договір

вважається припиненим в момент відправки Користувачеві/Наймачеві повідомлення за

 (направлення push-повідомлення, спливаючого

вікна) або відправки sms-повідомлень, або за допомогою електронної пошти. У разі, якщо

в момент повідомлення відбувається прокат Автомобіля, Користувач/Наймач

зобов'язується негайно завершити прокат з дотриманням вимог до

завершення прокату та парковки.

21.9. У частині невиконаних зобов'язань Сторін припинене за будь-яких підстав Договір

продовжує діяти аж до виконання зазначених зобов'язань у повному обсязі.

22. Вирішення спорів і підсудність

22.1. Всі суперечки і розбіжності за цим Догвором вирішуються шляхом переговорів.

22.2. У разі, якщо сторони не дійшли згоди, суперечки і розбіжності передаються на

розгляд суду за місцем знаходження Наймодавця.

23. Інше

23.1. Якщо інше прямо не передбачено в цьому Договорі, з моменту набрання ним

чинності Наймодавець і Користувач/Наймач визнають юридичну силу за документами,

спрямованими по електронній пошті (адреси електронної пошти Наймодавця, зазначені на

Сайті, і адреси електронної пошти Користувача/Наймача,

зазначені в процесі реєстрації та/або змінені за заявою Користувача/Наймача),

погоджуються з тим, що зазначені документи є рівнозначними документами, які

складаються на паперових носіях та підписаних власноручним підписом відповідної особи.

23.2. З моменту набрання чинності цим Догвором, Наймодавець і Користувач/Наймач

визнають юридичну силу за повідомленнями і діями, вчиненими і переданими за

допомогою використання Сайту від імені Користувача, а також з

використанням телефонного номера, вказаного Користувачем/Наймачем при реєстрації чи

зміненого в подальшому відповідно до умов даного Договору.

23.3. При знаходженні Користувача/Наймача за межами території України або при

зазначенні Користувачем/Наймачем номера мобільного телефону закордонного

оператора мобільного зв'язку при Реєстрації, а також для цілей отримання повідомлень,

передбачених цим Догвором, Користувач/Наймач приймає на себе всі ризики

несвоєчасного отримання або неотримання Користувачем/Наймачем повідомлень від

Наймодавця.

23.4. Повідомлення, направлені на електронну пошту, вважаються отриманими

адресатом в момент їх відправки.

23.5. Користувач/Наймач зобов'язується повідомляти Наймодавця про зміну місця

проживання (реєстрації), місця перебування, номеру мобільного телефону, адреси

електронної пошти, інших даних, наданих Користувачем/Наймачем Наймодавцеві, про

зміну імені, прізвища, зміну реквізитів документа, що посвідчує особу, зміну реквізитів або

позбавлення водійського посвідчення, зміну даних документа, що підтверджує право

іноземного громадянина/особи без громадянства на перебування (проживання) на

території України, зміні громадянства, інших персональних даних, а також про втрату

вищевказаних даних, звернувшись до Служби підтримки Наймодавця. Наймодавець не

несе відповідальність за будь-які наслідки, пов'язані зі зміною зазначених у цьому пункті

Договору даних Користувача/Наймача, якщо Користувач/Наймач не сповістив про

зазначені в цьому пункті Договору обставин Наймодавця, та/або надав Наймодавцеві

невірні дані.

23.6. Користувач/Наймач визнає, що Сайт є достатніми

для забезпечення належної роботи при прийомі, передачі, обробці та зберіганні

інформації, а також для захисту інформації від несанкціонованого доступу, підтвердження

автентичності та авторства електронних документів, відправлених з їх використанням, а

також для розбору конфліктних ситуацій. Користувач/Наймач довіряє програмному

забезпеченнюСайту.

23.7. Сайт є інтелектуальною власністю Наймодавця

та/або третіх осіб, будь-яке використання допускається тільки на підставі дозволу

власника. Використання Сайту без дозволу власника будь-якими

способами і в цілях інших, ніж допускаються Догвором, є незаконним і може спричинити

за собою залучення Користувача до відповідальності.

23.8. У частині, не врегульованій цим Договором, відносини Наймодавця та

Користувача/Наймача регулюються чинним законодавством України.

23.9. Наймодавець має право використовувати факсимільне відтворення підпису

уповноваженої особи Наймодавця (за допомогою засобів механічного або іншого

копіювання) в будь-яких документах, в тому числі в цьому Договорі та/або в пов'язаних з

нею інформацією, повідомленнях. Сторони визнають юридичну силу за такими

документами.

23.10. З усіх питань, пов'язаних з використанням Сервісів Сайту

з усіма претензіями Користувач може звертатися в Службу підтримки. При

зверненні з претензією до Наймодавця, Користувач/Наймач повинен надати документи,

що підтверджують обґрунтованість претензії, а також вказати свої дані, надані ним при

реєстрації.

23.11. Користувач/Наймач, який не прийняв умови цього Договору, або прийняв їх

помилково, повинен повідомити про це Наймодавцеві і не має права користуватися

сервісом Сайту, а також сервісом.

23.12. Цей Договір складений українською мовою.

24. Наймодавець

Фізична особа підприємець Хохлова Евгенія Кузьмівна, ІПН 1471004640

вул. Зодчих, 72 оф 189 м. Київ, Україна;

Телефон: +380 (68) 717 17 17

Електрона пошта: info@statuscar.com.ua

1 січня 2021 року,